Kies je voor een andere koers? Heb je zin om een ander levenspad te bewandelen? Ben je vanuit vernieuwde kracht gemotiveerd om nieuwe stappen te zetten? Wil je onverwerkte bagage uit je verleden kwijtraken? Je bent het waard!

Voor menselijk leed bestaat geen weegschaal: ieder mens heeft iets te verduren gehad, ieder op zijn eigen manier. Dat wat ons allemaal hierin verbindt is de eenzaamheid en de teleurstelling, misschien wel het meest kenmerkende van mens-zijn. Het verdragen daarvan en jezelf ermee verzoenen, lukt niet altijd.

In de coaching gaan wij samen op zoek naar dat wat jij ten diepste wil, jouw persoonlijke zin in het leven. Wanneer je met die meest innerlijke drijfveer in contact komt, wordt een kracht werkzaam die maakt dat je verder kunt komen. Het is zo vreugdevol als je daar zicht op krijgt. Momenten van intens geluk waarin je loskomt van je menselijke beperkingen en verkeert in het Bovenmenselijke, in dat wat jezelf overstijgt.

Jezelf vinden door jezelf te verliezen. Op zoek naar de schoonheid van het leven. Plezier en humor zijn nodig om het met elkaar vol te houden. JOY! Je bent van harte welkom in mijn landelijk gelegen praktijkruimte.

JoyCC is onderdeel van het landelijk netwerk van TotalBalance christencoaches.